assistance entering the Polish capital market
Fuzje - Przejęcia - Transakcje zakupu i sprzedaży
Jeśli Twoja Firma planuje dynamiczny rozwój poprzez przejęcia innych podmiotów lub fuzje to SPARTAN zapewni Ci profesjonalne usługi w tych skomplikowanych procesach. Przede wszystkim znajdziemy cel akwizycji bądź fuzji a następnie rozpoczniemy w Twoim imieniu negocjacje. Współpracujący z nami eksperci zapewnią Twojej Firmie rzetelną obsługę całego procesu. Zajmujemy się zakupem - sprzedażą firm lub udziałów. Posiadając Twój mandat dyskretnie i szybko przeprowadzimy analizę krajowego oraz zagranicznego rynku pod kątem znalezienia odpowiedniego celu transakcji bądź inwestora. Po wspólnych konsultacjach rozpoczniemy proces negocjacji. Aktywnie działamy na rynkach zagranicznych, przede wszystkim na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii.