assistance entering the Polish capital market
Misja
Dostrzegamy wyzwania stojące przed firmami planującymi dynamiczny rozwój. Zasadnicze działania, jak np. pozyskanie kapitału na prowadzenie bieżącej działalności lub przeprowadzenie ambitnych inwestycji wymagają dużych kompetencji, a przede wszystkim są bardzo czasochłonne. Wysoce skomplikowane są również fuzje, przejęcia oraz transakcje zakupu-sprzedaży firmy.
Misją Spartana jest poszukiwanie i wskazywanie rozwiązań, które umożliwią naszym biznesowym Partnerom szybką i efektywną realizację zakładanych celów.
Zależy nam przede wszystkim na długoterminowym sukcesie zrealizowanego projektu.